Varné komory

Varné komory sú zariadenia určené na varenie mäsových výrobkov, mäsa, rýb, resp. zeleniny v pare ak nie je údenie požadované, resp. výrobkov v nepriepustných obaloch, kde údenie nespĺňa svoj účel.

  • Technologický proces je riadený riadiacim systémom, ktorý zabezpečuje automatickú prevádzku varnej komory. Programové vybavenie umožňuje ľubovoľné radenie fáz technologického procesu ako aj zostavenie užívateľských programov s rôznymi hodnotami parametrov (teplota, vlhkosť, čas, prúdenie vzduchu, varenie na výdrž, resp. požadovanú jadrovú teplotu, tepelné opracovanie podľa delta-t) v jednotlivých fázach procesu. Zároveň zabezpečuje monitoring a registráciu parametrov komory v zmysle HACCP a požiadaviek orgánov potravinového dozoru.
  • Skriňa varnej komory je skladaná z jednotlivých segmentov až na mieste u zákazníka, nie je potrebný montážny otvor, jednotlivé segmenty prejdú cez bežné dvere. Plášť segmetov je vyrobený z nehrdzavejúcej potravinárskej ocele, a následne na špeciálnej výrobnej linke vyplnený dvojzložkovou polyuretánovou penou stabilizovanou tlakom a teplotou. Tým je dosiahnutá dokonalá tepelná izolácia stien komory, resp. ekologická a ekonomická prevádzka komory.
  • Zariadenie môže byť vyhotovené v jednodverovom alebo dvojdverovom (prechodnom) tunelovom variante, na základe požiadaviek zákazníka.
  • Ohrev komory podľa možností zákazníka prostredníctvom elektrickej energie, pary alebo zemného plynu.
  • Zariadenie môže byť kombinované so schladzovacou komorou, keď umožňuje v tom istom zariadení tepelné opracovanie a následné rýchle a intenzívne schladenie podľa požiadaviek technologického procesu ( zvýšenie výťažnosti) a požiadaviek HACCP

Varná komora troj-vozíková:

Varná komora jedno-vozíková:

Varná komora - fotogaléria: