Zváranie

1. MIG - MAG (Metal Inert Gas - Metal Active Gas):

Metóda zvárania kedy je prídavný materiál plynulo dodávaný do miesta zvaru podávacím zariadením, prídavný materiál sa taví elektrickým oblúkom a tavná kúpeľ je chránená pred atmosférickou oxidáciou inertným plynom, ktorý je dodávaný na miesto zvaru. Inak nazvaná metóda zvárania v ochrannej atmosfére.

2. TIG (Tungsten Inert Gass):

Zváracia metóda TIG predstavuje zvárací postup, ktorý využíva teplo uvoľňované zo zapáleného elektrického oblúka, udržiavaného medzi neroztavitelnou elektródou (volfrám) a zváraným dielom . Pri tejto metóde sa používa inertný plyn (obvykle Argón Ar 99,5 %).

3. Zváranie tenkých plechov:

Špecializujeme sa na zváranie tenkých nerezových plechov od 0,8mm až po hrubé do 15,0mm.