Schladzovacie komory pre tepelné opracovanie

Zariadenie je určené na rýchle a intenzívne schladenie výrobkov po tepelnom opracovaní na baliacu, resp. expedičnú teplotu prostredníctvom striedania chladenia vodou a vzduchom intenzívne prúdiacim cez nerezové chladiče.

  • Rýchle schladenie umožňuje minimalizáciu hmotnostných strát – zvýšenie výťažnosti a zníženie rizika rozvoja nežiadúcej mikroflóry prežívajúcej vo výrobku aj po tepelnom opracovaní.
  • Technologický proces je riadený riadiacim systémom, ktorý zabezpečuje automatickú prevádzku schladzovacej komory tak aby bola čo najrýchlejšie znížená jadrová teplota výrobku pod požadovanú hodnotu. Zároveň zabezpečuje monitoring a registráciu parametrov komory v zmysle HACCP a požiadaviek orgánov potravinového dozoru.
  • Skriňa schladzovacej komory je skladaná z jednotlivých segmentov až na mieste u zákazníka, nie je potrebný montážny otvor, jednotlivé segmenty prejdú cez bežné dvere. Plášť segmetov je vyrobený z nehrdzavejúcej potravinárskej ocele, a následne na špeciálnej výrobnej linke vyplnený dvojzložkovou polyuretánovou penou stabilizovanou tlakom a teplotou. Tým je dosiahnutá dokonalá tepelná izolácia stien komory, resp. ekologická a ekonomická prevádzka komory.
  • Zariadenie môže byť vyhotovené v jednodverovom alebo dvojdverovom (prechodnom) tunelovom variante, na základe požiadaviek zákazníka.
  • Zariadenie môže byť kombinované s varnou komorou, keď umožňuje v tom istom zariadení aj tepelné opracovanie a následné rýchle intenzívne schladenie podľa požiadaviek technologického procesu a HACCP.

Schladzovacia komora štvor-vozíková:

Schladzovacia komora - fotogaléria: