Stavebný program

Odvodňovacie prvky podlahy:

• samostatné podlahové vpuste (s pachovým uzáverom)
• odvodňovacie žľaby roštové
• odvodňovacie žľaby štrbinové

Ochranné prvky rohov a dverí:

• ochranné nerezové lišty
• ochranné nerezové stĺpiky a oblúky
• nerezové zábradlia

Ďalšie stavebné prvky podľa požiadaviek a dokumentácie zákazníka.

Stavebný program - fotogaléria: