Hygienický program pre potravinársku výrobu

  • umývačky údiarenských vozíkov
  • umývačky údiarenských palíc
  • umývačky pracovných záster
  • ďalšie výrobky podľa potrieb zákazníka

Umývačka udiarenských palíc:

Hygienický program - fotogaléria: