Sušiarenská komora pre sušenie a zretie TNV

Zariadenie určené pre sušenie a zretie tepelne neopracovaných mäsových výrobkov po ukončení predošlej fázy - fermentácie a údenia studeným dymom v udiarenskej komore (spravidla druhý a tretí týždeň procesu).

  • Spravidla inštalované v priestore vopred stavebne pripravenom zákazníkom, ktorý je rozdelený na časť samotnej klimatizovanej komory a strojovňu v ktorej je umiestnená technológia.
  • Strojovňa môže byť umiestená v priestore za samotnou komorou alebo v technickom podlaží nad komorou s výrobkami.
  • Presná počítačom riadená regulácia teploty, vlhkosti a variabilné prúdenie vzduchu vďaka ovládaniu otáčok ventilátora v celom rozsahu prostredníctvom frekvenčného meniča, čím umožňuje dosiahnuť optimálne podmienky výrobku podľa technologických požiadaviek zretia výrobku a optimalizácie jeho výťažnosti.
  • Využíva šetrné sušenie pri nízkych teplotách kondenzáciou vodnej pary na doskách nerezového chladiča.
  • Zariadenie pozostáva zo vzduchových rozvodov a klimatizačnej jednotky.
  • Všetky časti zariadenia sú projektované vždy na mieru jednotlivých zákazníkov s ohľadom na podmienky, výrobný sortiment a odlišnosti technológie výroby.
  • Celé zariadenie je vyrobené z potravinárskej nehrdzavejúcej ocele.

Susiareň TNV:

Sušiarenská komora TNV - fotogaléria: