Udiarenské komory

Udiarenská komora od spol. RAUCH SPEKTRUM je zariadenie určené na automatické údenie horúcim dymom a tepelné opracovanie mäsa, mäsových výrobkov, hydiny, rýb a syrov.

Charakteristika udiarenskej komory:

  • Zariadenie sa vyrába v jednodverovom resp. dvojdverovom (prechodnom) tunelovom variante.
  • Technologický proces sa riadi riadiacim systémom iRauch, ktorý zabezpečuje automatickú prevádzku komorovej udiarne. Programové vybavenie umožňuje ľubovoľné radenie fáz technologického procesu (červenanie, sušenie, suché a vlhké údenie, varenie, dováranie) ako aj zostavenie užívateľských programov s rôznymi hodnotami parametrov (teplota, vlhkosť, čas, prúdenie vzduchu, varenie na výdrž, resp. požadovanú jadrovú teplotu, tepelné opracovanie podľa delta-t) v jednotlivých fázach procesu. Zároveň zabezpečuje monitoring a registráciu parametrov udiarne v zmysle HACCP a požiadaviek orgánov potravinového dozoru.
  • Riadený vyvíjač dymu Natural po celú dobu údenia presne reguluje v rozsah teplôt pyrolýzy drevnej drte optimálnych pre tvorbu dymu s požadovanými vlastnosťami pre údenie výrobkov.
  • Skriňa udiarne sa skladá z jednotlivých segmentov až na mieste u zákazníka. Montážny priestor nie je potrebný, jednotlivé segmenty prejdú cez bežné dvere. Plášť segmetov sa vyrába z nehrdzavejúcej potravinárskej ocele, a následne vypĺňa dvojzložkovou polyuretánovou penou na špeciálnej linke stabilizovanou tlakom a teplotou. Tým sa dosiahne dokonalá tepelná izolácia stien komory, ekologická a ekonomická prevádzka komory.
  • Ohrev komory prostredníctvom elektrickej energie, pary alebo zemného plynu.
  • Automatický umývací systém zabezpečujúci umytie všetkých nedostupných častí udiarne.

Udiarenská komora štvor-vozíková:

Udiarenská komora jedno-vozíková:

Udiarenská komora - fotogaléria: